Wanneer je de registratiesleutel bent kwijtgeraakt kun je contact opnemen met (Engels) of met mij (Nederlands).
Vermeld (wanneer mogelijk) het order nummer, naam en e-mail adres welke tijdens de registratie gebruikt zijn.