Inmiddels ziet iedereen het nut van het maken van back-ups wel in. Bij een systeemcrash kun je data verliezen. Ook kan malware, zoals virussen, ervoor zorgen dat je data voorgoed verdwijnt, het ondeskundig gebruik van Windows of van software kan er eveneens toe leiden dat bestanden niet meer benaderbaar zijn. Een ongeluk zit een in een klein hoekje, dat geldt zeker voor data op de computer. Natuurlijk kun je zelf al genoeg doen om de kans op dataverlies zo klein mogelijk te houden, maar een back-up maken zorgt voor dat extra beetje zekerheid. Als er dan iets onvoorziens gebeurt, kun je de verloren data herstellen met back-upsoftware. Er zijn veel back-upprogramma’s verkrijgbaar, en allemaal hebben ze hun eigen voor- en nadelen. Een kwalitatief goed, uitgebreid en gemakkelijk te gebruiken programma is Backup4all.

Wat Backup4all (B4a) zo bijzonder maakt, is de combinatie van een intuďtieve gebruikersinterface en de krachtige en uitgebreide opties voor gevorderde gebruikers. Het voert hier te ver om een uitgebreid functieoverzicht te geven, maar we kunnen wel een aantal kenmerkende opties vermelden. Met Backup4all kun je met behulp van eenvoudige wizards data veiligstellen of terugzetten. Beginners kunnen zonder veel moeite met het programma aan de slag. Ook wordt het gebruikers gemakkelijk gemaakt door de Verkenner-gebruikersinterface te gebruiken. Gebruikers kunnen namelijk de vertrouwde Verkenner-interface gebruiken om aan te geven van welke bestanden en mappen back-ups gemaakt moeten worden. Tevens kunnen gebruikers meerdere back-uptaken aanmaken, welke later uitgevoerd kunnen worden. Hiermee hangt samen de mogelijkheid om de ingebouwde taakplanner te gebruiken. Met deze functie kunnen gebruikers Backup4all op een gezet tijdstip een back-up laten maken. Een andere belangrijke functie is de mogelijkheid om verschillende plugins aan het programma toe te voegen. Een plugin voor Backup4all is in feite een bestand met informatie voor Backup4all over een specifiek programma. Hierdoor kunnen ook configuraties van bepaalde programma’s behouden blijven bij een back-up. Een voorbeeld is Outlook Express, Backup4all beschikt standaard al over deze plugin.
Bovendien kunnen gebruikers instellen dat er een bepaalde actie na een succesvolle back-up uitgevoerd moet worden. Het starten van de virusscanner bijvoorbeeld, of het afsluiten van Windows. Backup4all bezit eveneens de mogelijkheid om de back-up te verdelen over verschillende media. En als B4a een back-up gemaakt heeft, wordt deze eerst grondig getest, zodat je zekerheid hebt dat een back-up, indien nodig, ook daadwerkelijk teruggezet kan worden. Tot slot kan B4a op verschillende media een back-up opslaan. Opslaan op een lokaal station, zoals een harde schijf, USB-station, of CD’s en DVD’s, behoort tot de mogelijkheden maar het is ook mogelijk om back-ups op te slaan op een FTP-locatie, een server op internet bijvoorbeeld. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om de back-up op te slaan op een netwerkschijf via LAN. De hoogste tijd dus om B4a eens nader te bekijken.

Van Backup4all is een probeerversie (een zogenaamde trial version) beschikbaar. Je kunt het programma 30 dagen uitproberen en daarbij gebruikmaken van alle opties van het programma. Voor 30 dagen kun je Backup4all Professional Edition kosteloos gebruiken. Na deze periode wordt het programma geblokkeerd en kun je het programma verwijderen of aanschaffen. Omdat wij het programma wat beter willen leren kennen, gaan we eerst de probeerversie downloaden. Dit doe je vanaf deze pagina. Kies aldaar voor voor de ''Backup4all Trial Edition'' en vervolgens voor de executable (exe-bestand). De download is ruim 10 MB groot en staat afhankelijk van je internetsnelheid binnen een paar tellen op je systeem. Dubbelklik op b4asetup.exe om de installatie te starten. Wanneer je een beveiligingswaarschuwing krijgt van Windows, kun je deze accepteren door te klikken op Uitvoeren. Klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met de taalkeuze, en klik daarna op Volgende. Geef aan dat je de licentieovereenkomst accepteert door een bolletje te zetten voor ‘’Ik accepteer de licentieovereenkomst’’ en klik op Volgende. In het venster dat nu verschijnt kun je de locatie waar B4a geďnstalleerd moet worden wijzigen. In de meeste gevallen is dit niet nodig en kun je direct op Volgende klikken.

Ook in het venster dat nu verschijnt is een klik op Volgende voldoende. Omdat wij gaan kennismaken met het programma gaan we tijdens de installatie geen instellingen voor opslag wijzigen, en kun je ook hier direct op Volgende klikken. In het venster dat hierna tevoorschijn komt kun je de installatiewizard een aantal extra taken laten uitvoeren. Omdat we bezig met de probeerversie doen we niet te moeilijk en klikken op Volgende om door te gaan. Vink in het volgende scherm de optie ‘’Blanco wachtwoorden voor taakplanner toestaan’’ aan en klik wederom op Volgende. Indien je dit wenst kun je in dit scherm aangeven dat B4a extra talen moet installeren. Standaard staat ingesteld dat Engels en Nederlands als taal moeten worden geďnstalleerd. Klik op Volgende. Maak in het volgende scherm een keuze voor de standaardtaal. Klik op Volgende om een samenvatting van de gekozen instellingen te zien. Als alles naar wens staat kun je klikken op Installeren. Nu wordt B4a daadwerkelijk geďnstalleerd. De installatie is binnen een paar tellen afgerond. Haal hier het vinkje weg voor ‘’Backup4all 3 op het Web’’ en klik op Voltooien. Het programma wordt nu gestart.

Als het programma voor de eerste keer gestart is, krijg je onderstaand scherm te zien.In deze handleiding gaan we twee zaken uitproberen: het maken van een back-uptaak en het herstellen van een gemaakte back-up. Logischerwijs starten we met het maken van een back-up. Om dit te doen, klikken we in het hoofdscherm op Nieuw. De Wizard Nieuwe back-up wordt nu gestart. In het eerste venster, Algemeen genaamd, kun je de back-up een naam geven. In dit voorbeeld maken we een back-up van de map ‘’Foto’s’’, dus onder naam komt Foto’s te staan. Verder kun je hier een omschrijving van de back-up toevoegen en kun je een icoon toewijzen. Je kunt bijvoorbeeld verschillende back-ups verschillende iconen geven, zodat je de back-ups gemakkelijk uit elkaar houdt. We kunnen ook de back-up in een bepaalde groep plaatsen. Met verschillende groepen kun je de back-ups die bij elkaar horen in dezelfde groep plaatsen en houd je alles overzichtelijk. Groepen aanmaken kan in het hoofdscherm door rechts te klikken op het linkervak en vervolgens te kiezen voor Nieuwe groep. Als je een back-up wilt maken van Mijn documenten, Mijn afbeeldingen of Outlook Express, dan kun je dat aangeven in het menu onder Vooraf aangemaakte back-up. Als je later nieuwe plugins installeert voor andere programma’s, zullen die in dit menu zichtbaar worden. In dit geval maken we een back-up van een zelfaangemaakte Windows-map en kiezen we in dit menu voor Geen. Klik op Volgende om door te gaan.

Het tweede venster van deze wizard heet Bronnen, en nu kun je de mappen en bestanden waarvan je een back-up wilt maken, toevoegen. Dit doe je door te klikken op respectievelijk Map toevoegen en Bestand. Selecteer de gewenste map of mappen en klik op OK. Om bestanden toe te voegen aan de back-uptaak selecteer je de gewenste bestanden en klik je op Openen. In de wizard wordt nu weergegeven welke mappen en/of bestanden aan de taak zijn toegevoegd.Klik op Volgende om door te gaan. In de derde stap van de wizard, doellocatie genaamd, kun je de doellocatie bepalen. Selecteer eerst Lokaal, LAN of FTP. Vervolgens kun je het doelstation bepalen. Als je Lokaal hebt geselecteerd, zie je de verschillende schijven en partities die je hebt staan. Vervolgens kun je de doelmap bepalen. Dit is de map waar de back-up in moeten worden opgeslagen. Klik op het kleine mappenpictogram, kies de gewenste map uit en klik op OK om te bevestigen.Klik daarna op Volgende om de wizard voort te zetten. Vervolgens kun je het type back-up selecteren. Standaard staat deze optie ingesteld op Incrementele back-up. Dit kun je wijzigen naar een Volledige back-up, een Snelle kopie of Differentiële back-up. Incrementele back-up is in de meeste gevallen het meest geschikte type omdat hier alleen een back-up wordt gemaakt van nieuwe of gewijzigde bestanden, en niet van ongewijzigde data. Je bespaart hiermee schijfruimte en het maken van de back-up kost het minste tijd omdat er maar van een deel van de data een back-up gemaakt hoeft te worden. Uiteraard gelden deze voordelen nog niet voor de eerste back-up die je maakt. Meer over de verschillende types kun je hier lezen op het officiële forum van Backup4all.

Het voert te ver om hier alle instellingen te bespreken, maar een aantal belangrijke kunnen we wel toelichten. Allereerst kun je bij Encryptie de back-up beveiligen met een wachtwoord. Bij Geavanceerd kun je het compressieniveau aanpassen. Het compressieniveau geeft aan in welke mate de back-up gecomprimeerd (verkleind) moet worden. Een hoger compressieniveau zorgt ervoor dat de back-up minder schijfruimte in beslag neemt, maar het aanmaken van de back-up duurt hierdoor wel langer. Het tegenovergestelde is het geval bij een lager compressieniveau, daar neemt de back-up meer ruimte op de harde schijf in maar kost het aanmaken van de back-up minder tijd. Verder kun je bij Geavanceerd ook nog de instellingen voor het splitsen wijzigen, indien je dit wenst. Als je een back-up wilt verdelen en opslaan op meerdere CD’s, dan kies je bijvoorbeeld voor 700 MB (CD). Wanneer je dit niet wenst, kun je de instelling op Automatisch laten staan. Klik op Voltooien als je klaar bent om de back-uptaak toe te voegen aan Backup4all. In het hoofdscherm van B4a zie je nu dat aan de linkerkant van het scherm de taak is toegevoegd.Deze taak kun je nu laten uitvoeren door B4a of je kunt nog een aantal geavanceerde instellingen wijzigen. Een aantal van deze opties zal ik hier kort toelichten. Klik aan de linkerkant op de taak en klik vervolgens op Eigenschappen. Een nieuw venster wordt nu geopend en je ziet al dat we de eerste vier onderdelen behandeld hebben.

Nu zijn de onderdelen Filters, Geavanceerd en Planner. Bij het onderdeel Filters zie je een insluiting- en uitsluitingfilter. Het eerstgenoemde filter zorgt ervoor dat alle type bestanden die voldoen aan de instellingen van dat filter bij de back-up worden ingesloten. Die bestanden worden dus gebackupt. Type bestanden die je toevoegt aan het aansluitingsfilter zullen niet worden meegenomen in de back-up. Een ander interessant onderdeel is Geavanceerd. Dit onderdeel bestaat op zijn beurt weer uit vier verschillende tabbladen, te weten Backup, Acties, Geluiden en Emails. Onder het eerste tabblad kun je desgewenst de prioriteit van de back-up aanpassen. Bij een hogere prioriteit kan B4a beslag leggen op meer systeembronnen en kan de back-up sneller worden gemaakt. Bij een lagere prioriteit gebeurt het tegenovergestelde: Backup4all verbruikt minder systeembronnen maar het kost meer tijd om de back-up te laten maken.

Verder kun je hier bijvoorbeeld instellen dat de bronnen (originele mappen en/of bestanden) na het succesvol aanmaken van een back-up, verwijderd mogen worden. Tevens kun je hier een vinkje zetten voor de mogelijkheid om dan de eventuele lege mappen die ontstaan, ook te verwijderen. Zoals gezegd test B4a de gemaakte back-up altijd. Hier kun je deze optie uitschakelen, maar als je verzekerd wilt zijn van een geslaagde back-up is het aan te raden om niets te wijzigen aan deze instelling. Bij het tabblad Acties kun je opgeven dat er voor of na de back-up een bepaalde actie gestart moet worden. Je kunt hier bijvoorbeeld instellen dat na een succesvolle back-up de computer moet worden afgesloten. Onder het derde tabblad, Geluiden, kun je aangeven dat B4a een geluidje moeten afspelen als de back-up geslaagd is, of als er fouten zijn gevonden. Bij het laatste tabblad, met de naam Emails, kun je instellen dat na een succesvolle back-up B4a een mail verstuurt naar een nader op te geven e-mailadres. Gevorderde gebruikers kunnen hier ook de optie inschakelen om een logboek aan de e-mail toe te voegen.Bij het laatste onderdeel, Planner, kun je een back-uptaak inplannen. Je kunt B4a op gezette tijden back-ups laten maken. Klik op Voeg Toe om een taak in te plannen. De instellingen staan hier goed opgegeven. Als je een wachtwoord gebruikt om in te loggen op je Windows-account, dan moet je dat wachtwoord opgeven. Dit doe je door te klikken op Stel wachtwoord in. Verder kun je eventueel bepalen welke back-uptaak je wilt inplannen. In dit voorbeeld is dit de eerste back-uptaak en zijn er geen andere beschikbaar. Wanneer dit wel zo is, kun je onder Selecteer een backup taak de taak aanklikken die je wilt inplannen. Als de instellingen goed staan, klik je op OK. Vervolgens verschijnt er een scherm waarin je kunt aangeven wanneer de taak moet worden uitgevoerd. Je kunt bijvoorbeeld aangeven of de back-uptaak dagelijks, wekelijks of maandelijks moet worden uitgevoerd. Maar het is ook mogelijk dat je instelt dat de taak bij bijvoorbeeld het opstarten of afsluiten gestart moet worden. Tevens kun je bepalen op welk tijdstip begonnen moet worden met de taak. Bovendien kun je instellen om welk aantal dagen of weken de taak moet worden uitgevoerd. Als je eerder hebt gekozen voor maandelijks, kun je nu instellen op welke dag dat dan moet gebeuren. Klik op OK als instellingen goed staan. Je komt nu uit in het hoofdscherm van de Planner. Hier kun je de geplande taak bewerken of verwijderen, of je kunt een nieuwe taak aanmaken. Als je alleen de planning van een taak wilt wijzigen, klik je op Plan in. Als alles naar wens is ingesteld, klik je op Opslaan.

In ons voorbeeld willen we de back-uptaak nu laten uitvoeren. Om dit te doen klik je aan de linkerkant met de rechtermuisknop op de taak en kies je vervolgens voor Maak Backup. Als je drukt op F6 bereik je hetzelfde. De back-up wordt nu gemaakt. Je ziet onderaan het scherm hoe het staat met de vorderingen. Als de back-up gemaakt is, gaat B4a deze testen. De vorderingen hiervan zie je ook onderin het scherm.Zoals gezegd zit een ongeluk in een klein hoekje en zijn er verschillende oorzaken mogelijk voor het feit dat je data verloren kan gaan. Als dit gebeurt, hoef je geen moord en brand te schreeuwen, maar start je allereerst Backup4all op. Het hoofdscherm verschijnt en zoals bekend zie je aan de linkerkant de verschillende back-uptaken staan. Als je een back-up wilt terugzetten klik je met rechts op de betreffende back-up en kies je voor Terugzetten. De Wizard Terugzetten wordt gestart en je kunt verschillende zaken instellen. Als eerst moet je kiezen of je de back-up wilt terugzetten naar de oorspronkelijke locatie of naar een andere locatie. Indien je dit laatste wilt zet je een bolletje voor Andere locatie en klik je vervolgens op het mappenpictogram om een map te selecteren. Tevens kun je hier de prioriteit voor het terugzetten verhogen of verlagen.

Tot slot vind je hier de instellingen waarmee je kunt aangeven welke bestanden er moeten worden teruggezet. Bij Volledig wordt de back-up volledig hersteld, bij Basis daarentegen kun je zelf bepalen welke bestanden hersteld worden. In ons voorbeeld met de map met foto’s kunnen we met deze optie aangeven welke foto’s we willen terugzetten en welke niet.Met het type Standaard kun je gebruikmaken van een filter bij het herstellen van de back-up. Je kunt dan in een volgende stap het insluiting- en uitsluitingfilter weer gebruiken. Dit kan van pas komen als je alleen foto’s wilt herstellen uit één grote map met allerlei verschillende soorten bestanden. Als laatste keuzemogelijkheid zie je Geavanceerd staan. Als je voor deze mogelijkheid kiest kun je een back-upversie selecteren. Deze optie kan van pas komen als je verschillende volledige back-ups van dezelfde originele map hebt, en je wilt niet de recentste versie herstellen. Klik op Volgende als je een keuze gemaakt heb. Je krijgt nu een klein overzicht te zien, klik op Voltooien om het herstellen daadwerkelijk te starten. Ook nu zie je onderin het scherm hoe ver het proces al gevorderd is. Als deze balkjes verdwijnen is de back-up succesvol teruggezet.

Vanzelfsprekend beschikt Backup4all over meer mogelijkheden, maar de belangrijkste wizards, instellingen en kenmerken van het programma hebben we wel besproken. Mocht je hulp nodig hebben dan kun je terecht bij Nucia, op het officiële forum van Backup4all. Daar vind je ook extra handleidingen, tips en meer informatie over de verschillende versies van het programma. Ook kun je daar lezen hoe je het programma bestelt en registreert, en tevens vind je daar en verzameling plugins voor Backup4all. ‘’Happy backupping!’’